โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตคืออะไร วิธีการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาลสมัคร

ปลดหนี้บัตรเครดิตกับโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2567/2024

หากใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดหรือจะเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและไม่สามารถจะจ่ายชำระหนี้ได้จนกลายเป็นหนี้เสียและอยากจะปลดหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อื่น ๆ ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้มีโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตซึ่งเป็นมาตราการช่วยเหลือในการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาลสมัครสำหรับคนที่ติดหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินส่วนบุคคลอื่นที่ไม่มีหลักประกันได้เข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตโดยคลินิกแก้หนี้ by sam มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีปลดหนี้บัตรเครดิตและแก้ปัญหาให้ลูกหนี้ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเลี่ยงต่อการเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้องและเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้เป็นหนี้เสียจากบัตรเครดิตได้ครอบคลุมมากขึ้น ล่าสุดจึงได้มีการปรับ

เกณฑ์ข้อมูลโครงการคลินิกแก้หนี้จากเดิมที่มีการจำกัดคุณสมบัติของผู้เป็นหนี้เสียที่ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตหรือค้างชำระก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2567 เท่านั้น ทั้งนี้ได้ปรับคุณสมบัติของลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า 120 วันขึ้นไปสามารถจะเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้ โดยเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2024 เป็นต้นไป

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2567/2024

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2567 นี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย สำหรับใครที่มีหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้บัตรกดเงินสด หรือติดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลอื่นที่ไม่มีหลักประกันและอยากเคลียร์หนี้บัตรเครดิตกับโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้และมีอายุไม่เกิน 70 ปี และต้องเป็นหนี้เสียหรือ NPL ที่ค้างชำระมากกว่า 120 วันขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ของโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต โดยหนี้เสียดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าหนี้รวมกันแล้วไม่เกิน 2 ล้านบาท และคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

ขั้นตอนและวิธีเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต

สำหรับขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตโดยคลินิกแก้หนี้ by sam ในปี 2567/2024 มีขั้นตอนดังนี้

  1. ทำการตรวจเช็คคุณสมบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้ by sam
  2. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คลินิกแก้หนี้ by sam หลังจากนั้นเตรียมเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารมีสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร กรณีเป็นพนักงานประจำให้มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ
  3. ส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงและเอกสารตามข้อที่ 2 ไปยังโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต ตู้ ปณ. 40 ปณฝ. ซันทาวเวอร์ส กทม. 10905
Scroll to Top